Er komen zaterdag 19 augustus meer dan 700 schapen naar de nationale Texelaarkeuring.
Die dag houdt het Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS) samen met het Texels Schapenstamboek Noord Holland (TSNH) en het Stamboek Blauwe Texelaars (SBT) de nationale keuring voor Texelse schapen. De top van de Nederlandse Texelaarfokkerij is op deze keuring van de partij. Daarnaast zijn er enkele standhouders aanwezig met producten voor de schapenhouderij. De keuring vindt plaats in de Oranjehal aan de Bentweideweg 25 in Wenum Wiesel (Apeldoorn) en begint om 10:00 uur. De toegang is gratis.

Naast de te verwachten grote belangstelling van collega-fokkers en schapenhouders uit Nederland worden er ook diverse buitenlandse gasten verwacht. Vanuit het buitenland wordt er de laatste jaren met veel belangstelling naar de kwaliteit van de Nederlandse Texelaar gekeken. De aantrekkende export van Texelaars en de hernieuwde interesse voor dit ras uit alle delen van de wereld, toont aan dat de Nederlandse Texelaar aan populariteit wint. Ook in schapenland Engeland gaat de Texelaar al weer enkele jaren aan kop op de ranglijst voor favoriete slachtlamvaderdieren.

Functionele schapen
Binnen de texelaarfokkerij zet de ontwikkeling richting meer vruchtbaarheid en extra groei sterk door. De huidige Nederlandse Texelaar is groter en ruimer gebouwd met behoud van haar uitmuntende bespiering en haar fraai typische rasuitstraling. Moderne Texelaars lammen gemakkelijk en werpen gemiddeld 2 lammeren. Naast de keuringen voor Texelse fokschapen is er nog meer te zien. Zo zijn er enkele standhouders aanwezig, die producten voor de schapenhouderij aanbieden.