Het aantal Friese roodbonten groeit gestaag. De deelnemers van de Stichting Roodbont Fries Vee hadden eind 2013 samen 520 vrouwelijke dieren.

Dit maakte voorzitter Durk Durksz bekend tijdens de jaarvergadering van de stichting. De Friese roodbonten lijken duurzame koeien te zijn. Van de 520 vrouwelijke runderen hebben er maar liefst 149 een leeftijd van 8 jaar of ouder. De oudste koe is Janna 32. Zij is bijna 18 jaar.