De overheid heeft de voorschriften voor brucellamonitoring aangepast, en heeft daarmee ingespeeld op bezwaren van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG).

Het Platform KSG vond het onnodig dat de NSFO, die sinds dit jaar dat brucellaonderzoek uitvoert, het complete I&R-bestand zou krijgen om er een steekproef van 1.500 schapenbedrijven uit te trekken.

De Dienst Regelingen zal zelf een selectie maken van adressen van schapenhouders voor onderzoek naar brucella meltensis. Aanvankelijk zou de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie (NSFO) de beschikking krijgen over het gehele I&R-bestand.

De geselecteerde schapenhouders mogen de, door de overheid betaalde, komst van de dierenarts ook benutten om bloed te laten tappen voor zwoegerziekte.