Project Verantwoorde Veehouderij experimenteert met het inzetten van loopeenden om leverbotbesmettingen bij schapen en runderen te voorkomen. De eenden eten leverbotslakken die de leverbotparasiet verspreiden.

De eerste ervaringen van het Praktijknetwerk Leverbot met de inzet van loopeenden op natte delen van weilanden zijn bemoedigend.

De bijeenkomst in november leverde veel vragen van rundveehouders op. Ze waren geïnteresseerd in de bevindingen van de inzet van loopeenden als maatregel tegen de leverbot.

Tijdens het experiment zorgt een border collie er voor dat de eenden vooral op de natte delen van de weilanden verblijven. Het dieet van loopeenden bestaat voor 60 procent uit dierlijk voedsel, al ligt dat percentage in de winter wat lager omdat er dan minder dierlijk voedsel voorhanden is.