Er is nu een website die producenten van streekproducten helpt hun weg te vinden in de hele keten van product tot winkel: streekproductenloket.nu.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken lanceerde de website donderdag 16 mei 2013 in Den Haag.

Dijksma: ‘Het streekproduct, en dus ook deze site, is van mensen die houden van de streek, die de streekcultuur koesteren, en die daar ook graag regionale ondernemers in steunen.’ De staatssecretaris lanceerde het streekproductenloket namens vier partijen: stichting Streekeigen Producten Nederland, de Land- en Tuinbouworganisatie, het Hoofdproductschap Akkerbouwproducten en het ministerie van Economische Zaken.

Keurmerken

Het loket heeft een informatie-, een netwerk- en een ontwikkelfunctie. Makers van streekproducten vinden er bijvoorbeeld informatie over de bescherming van hun producten en over keurmerken voor streekproducten. Daarnaast kunnen zij via het loket kennis en ervaringen delen met ondermeer andere producenten en (sociale) media. Dijksma heeft de site laten maken naar aanleiding van diverse moties in de Tweede Kamer.