Op een melkveebedrijf in de buurt van Weert (L.) zijn eind vorig jaar 22 koeien afgemaakt wegens botulisme. Omdat de dieren niet meer konden worden afgevoerd voor de slacht en omdat de vooruitzichten ‘zeer slecht’ waren, werd bin overleg met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) besloten de koeien af te maken.

Een koe die na het afkalven niet meer overeind wilde komen, overleed al ruim een week eerder. Het dier had koorts en een slecht functionerend maagdarmkanaal. De koe werd na haar overlijden voor sectie overgedragen aan de gezondheidsdienst. Hieruit kwam de diagnose botulisme. In overleg met de veehouder is toen besloten het voer van de koeien te vervangen en de dieren te vaccineren.

Na een week werd het melkbedrijf opnieuw bezocht door een dierenarts van de gezondheidsdienst. Hij trof twee koeien aan die niet meer konden staan. De dieren hadden dezelfde symptomen als de eerste koe. In de wei werd een dode kip van een naburig bedrijf gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat het type botulisme dat de koeien hadden opgelopen, gerelateerd was aan pluimvee.

Toen bleek dat ook na herhaling van de vaccinatie nog steeds dieren ziek werden, is besloten het hele bedrijf te ruimen. De GD raadt veehouders in de omgeving aan te overwegen hun dieren te vaccineren. .