In steeds meer gebieden krijgen veehouders en dierenartsen te maken met resistentie tegen het middel triclabenzadol bij de bestrijding van leverbot. Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Onderzoek naar uitbreiding van leverbotresistentie heeft geleid tot de vaststelling van leverbotresistentie voor het middel triclabendazol (TCBZ) op 18 nieuwe rundvee- en schapenbedrijven verspreid over Nederland. Vermoedens van leverbotresistentie bij schapen voor het leverbotmiddel closantel zijn niet bevestigd.

Sinds 1998 is bekend dat er leverbotresistentie bestaat voor leverbotmiddelen met als werkzame stof triclabendazol. Aanvankelijk bleef dit vooral een regionaal probleem, maar langzamerhand wordt een verspreiding over grotere gebieden in Nederland waargenomen. Met financiering van het Productschap Zuivel heeft de GD onderzoek uitgevoerd naar uitbreiding van leverbotresistentie in Nederland. Door het actief benaderen van de dierenartspraktijken (DAP’s) is getracht een actueel beeld te krijgen.

Tests op diverse bedrijven

Via relatiebeheer zijn alle bij relatiebeheer aangesloten DAP’s gevraagd om de hen bekende bedrijven met leverbotresistentie door te geven. De betrouwbaarheid van deze meldingen zijn gecontroleerd aan de hand van de historie van leverbotonderzoek door de GD. Daarnaast zijn 17 bedrijven geselecteerd om middels de Faecal Egg Count Reduction Test de vermoedde resistentie te confirmeren. Deze methode is ook toegepast op 5 bedrijven met vermoedens van leverbotresistentie voor closantel.

Leverbotonderzoek

Uit dit onderzoek blijkt dat op de door de DAP’s gemelde bedrijven maar op kleine schaal goed leverbotonderzoek is uitgevoerd. Bij mestonderzoek via de Faecal Egg Count Reduction Test op de 17 rundveebedrijven blijkt dat bij 7 bedrijven geen resistentie van de leverbot voor triclabendazol kan worden aangetoond. Vooral onderdosering en het onjuist toepassen van leverbotmiddelen lijken te zorgen voor onterecht gemelde bedrijven met leverbotresistentie. Op de 5 schapenbedrijven die zijn onderzocht is geen leverbotresistentie voor closantel gevonden .