Per 2018 geldt een verbod op het leewieken van vogels. Dit schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van EZ in een brief aan de Tweede Kamer.

Het algeheel verbod wordt geregeld via het Besluit diergeneeskundigen dat deel uitmaakt van de Wet Dieren. Dijksma wijkt met het voorgenomen verbod per 2018 af van het vorig jaar gepubliceerd concept van het Besluit diergeneeskundigen. Daarin werd een onmiddellijk verbod op leewieken aangekondig. Dat stuitte op veel weerstand van met name houders van watervogels. Zij vinden dat ze hun hobby niet meer op diervriendelijke wijze kunnen uitoefenen als leewieken niet meer is toegestaan.

Overgangstermijn

De staatssecretaris geeft aan dat ze een verbod per 2018 verkiest boven een verbod dat op korte termijn ingaat. ,,Het aan betrokken partijen de gelegenheid bieden van een overgangstermijn is gebruikelijk bij de introductie van een verbod. Hiermee wil ik betrokken partijen de gelegenheid bieden om diervriendelijke alternatieven voor het houden van deze dieren te ontwikkelen”, aldus Dijksma.