Het Klassiek Paardenstamboek (KPST) moet een stamboekerkenning krijgen. Dit heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Wel moet het KPST nog duidelijk maken dat er wel voldoende paarden zijn om het nagestreefde ras in stand te houden.

Het KPST streeft naar erkenning als moederstamboek voor het Gelders paardenras.Het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) weigerde jaren om een stamboekerkenning af te geven aan het KPST.

Op 9 april 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het productschap in het ongelijk gesteld.

Binnen drie maanden moet de stamboekerkenning zijn verleend. Tenzij het aantal paarden van het KPST niet groot genoeg zou zijn om het ras in stand te houden, want dat kon de rechter onvoldoende beoordelen.

Het KPST hoopt wel dat deze stamboekerkenning zo snel mogelijk wordtverleend, want het fokseizoen 2014 is al begonnen en het zou volgens het verenigingsbestuurjammer zijn als nog meer oude bloedlijnen van dit zeldzame ras zouden uitsterven.