Er vliegen in Nederland nog steeds knutten rond die het Schmallenbergvirus bij zich dragen.

Hoewel de veestapel in Nederland voor het grootste deel immuun is geworden voor het Schmallenbergvirus (SBV), is er nog wel enige circulatie van het virus, zo blijkt uit onderzoek van het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR.

In 2011 bleek dat het vooral de knuttensoort van het Obsoletus complex was die verantwoordelijk waren voor de verspreiding van SBV tussen herkauwers. In grote delen van Europa raakte vee met SBV besmet; in Nederland vermoedelijk 80-100% van de koeien en schapen. Ruim 0,5% van deze onderzochte knuttensoort bleek het virus bij zich te dragen. Uit het onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd, bleek dat dit percentage met een factor 5 was gedaald tot 0,1%.

Circulatie virus ondanks hoge immuniteit

In knutten die in 2012 gevangen werden bij boerderijen waarvan 96% en zelfs 100% van de volwassen dieren immuun waren voor SBV, werd nog wel degelijk virus aangetoond. Het Schmallenbergvirus blijkt zich dus zeer efficiƫnt te kunnen verspreiden. Wel is het percentage besmette knutten veel lager dan in 2011.

Verwachtingen verspreiding SBV voor Europa

Op basis van het onderzoek kunnen eigenlijk alleen wat speculatieve uitspraken gedaan worden over de verdere verspreiding. In landen waar het merendeel van de volwassen dieren antistoffen tegen SBV heeft zou de ziekte op den duur langzaamaan verdwijnen omdat de knutten uit die dieren bij hun bloedmaal geen virus binnenkrijgen en verder kunnen verspreiden. De geografische spreiding van besmette dieren en jonge dieren die wel bevattelijk zijn voor het virus, alsmede net geboren dieren van niet-immune ouders, zullen invloed hebben op de(her)verspreiding.

Bron: Centraal Veterinair Instituut