Kinderboerderijen buiten de vogelgriep-toezichtsgebieden mogen onder voorwaarden weer bezoekers ontvangen.

In een overleg tussen de Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) en het ministerie van Economische Zaken is dit afgesproken
Vanwege de zogenoemde 21-dagenregeling zouden kinderboerderijen voorlopig gesloten moeten blijven. Het ministerie van EZ heeft in het overleg met de vSKBN aangegeven dat kinderboerderijen wel open mogen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.
Bezoekers mogen niet bij het pluimvee en andere vogels. Ook geldt er een afschermplicht voor het pluimvee en andere op de kinderboerderij gehouden vogels.
Medewerkers moeten zich houden aan hygienemaatregelen, zoals het wisselen van kleding en schoeisel, en mag de afgelopen 72 uur niet in contact zijn geweest met plumvee.