Op natte percelen grasland is er kans op vroege leverbotinfecties bij schapen en runderen.

Werkgroep Leverbotprognose heeft vroege leverbotinfecties vastgesteld. In gebieden met een hoge grondwaterstand is er een kans op een leverbotbesmetting
De zachte winter heeft er voor gezorgd dat leverbotslakken makkelijk konden overwinteren. Door het vroege voorjaar in 2014 hebben de slakken zich snel vermeerderd.

De maand mei was natter dan gemiddeld en hierdoor hadden uitgescheiden leverboteieren een grote kans om als trilhaarlarve een leverbotslak binnen te dringen.

Slakken
Dat zorgde voor veel besmette slakken die vooral in gebieden met een verhoogde grondwaterstand al in augustus besmettelijke cysten op het gras hebben afgezet. In deze gebieden kan een infectie zijn opgetreden.

Werkgroep Leverbotprognose adviseert om in gebieden met een verhoogde grondwaterstand de schapen te behandelen. In andere gebieden luidt het advies om bij twijfel over een leverbotbesmetting bloedonderzoek te laten verrichten van minimaal vijf lammeren.

Behandeling
Voor rundvee is op dit moment een behandeling niet nodig. Om een leverbotbesmetting te voorkomen, is het voor alle gevoelige diersoorten verstandig om de dieren te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen.

Medio november brengt de werkgroep een definitief advies uit.