Het ministerie van Economische Zaken heeft nieuwe I&R-tarieven voor de schapen- en geitenhouderij vastgesteld. EZ heeft gekozen voor een combinatie van een vast tarief van 26 euro per houder, en daar bovenop komt € 0,25 per melding.

Op dit moment betaalt iedere houder van schapen of geiten een vast bedrag van 33,50 Euro per jaar, ongeacht het aantal dieren of mutaties.

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij (KSG) heeft steeds gepleit voor een vast bedrag per UBN in combinatie met een tarief per melding.

Het platform vindt het vaste tarief van 26 euro per houder wel te hoog.

Boerenorganisatie LTO ziet de nieuwe tarievenstructuur niet zitten. LTO wilde een vast bedrag per UBN-nummer, variërend tussen de 20 en 800 euro, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. De LTO-bestuurders dat het tarief per melding er toe zal leiden dat schapenhouders niet meer alles melden bij het I&R-systeem omdat ze dat geld kost.