Zaterdag 13 september is Initiatiefgroep Nederlands landvarken opgericht. De groep gaat zich inspannen om het Nederlands landvarken als ras te behouden.

De Intiatiefgroep ontstond tijdens een door Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) georganiseerde dag over het Nederlands landvarken.
Een dertigtal aanwezigen kwam in Arnhem bijeen met interesse in dit typische Nederlandse varkensras herkenbaar aan hangende oren. Spreker Henk Slaghuis introduceerde de geschiedenis van het NLvarken en vertelde dat het Nederlands Landvarken vanaf 1933 onderscheidend gefokt is in Nederland en dat de fokkerij van het Nederlands Landvarken goed uitgebouwd is. Gert van der Gaag (Topigs) heeft het verhaal van Henk verder toegespitst over het gebruik van het NL varken bij Topigs en gaf aan dat vanaf 1960 lijnen gesplitst en samengevoegd zijn en dat dit nu voor de zuivere NL met Fins landras aan het gebeuren is. Rita Hoving (CGN) sprak over de menselijke factor als meest bepalende om een ras te kunnen behouden en Ad Taks (SZH) prikkelde het publiek over de toekomstmogelijkheden om op innovatieve wijze in kleinschalige en hobby omgeving een economisch bestaansrecht voor dit ras te vinden.

De gevormde initiatiefgroep wil uiteindelijk toe naar een stamboek voor het Nederlands landvarken. Het op te richten stamboek zal veel samen werken met hun collegavereniging van de Bonte bentheimer, zo liggen er veel mogelijkheden in bijvoorbeeld het gezamenlijk registreren van de dieren in Zooeasy.