Er is een sterk verband tussen weidegang en de mate van besmetting met het Schmallenbergvirus. Dit blijkt uit een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op melkveebedrijven.

Melkveebedrijven die in 2011 weidegang toepasten, hadden gemiddeld tien keer vaker een hoog percentage dieren met antistoffen tegen het virus dan bedrijven waar de koeien nooit buiten de stal komen.

Daarnaast was het op weidegang-bedrijven bijna 3 keer meer waarschijnlijk dat er een misvormd kalf werd geboren in vergelijking met bedrijven die geen weidegang toepasten.

De bevindingen van de GD zijn niet onlogisch. Het Schmallenbergvirus wordt overgebracht door knutten. Deze kleine mugjes vliegen vooral buiten en komen niet zo snel in stallen.

De kans dat een besmette koe het virus doorgeeft aan haar ongeboren kalf, lijkt klein.