Alle houders met meer dan 25 schapen en/of geiten moeten in 2018 en 2019 meer betalen aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Het tarief per dier is vastgesteld op €1,23.

De verhoging is volgens het ministerie van EZ nodig omdat er de afgelopen jaren meer is betaald dan was voorzien.

De heffing zou in 2018 en 2019 moeten uitkomen op 1,23 per schaap en geit. Dat is 32 cent meer dan vorig jaar (+35%) en 45 cent (+58%) meer dan in 2015. De uiteindelijke DGF-heffing voor 2017 is nog niet bekend.
Het DGF betaalt preventie en bestrijding van dierziekten. De totale uitgaven van het Diergezondheidsfonds zijn in twee jaar tijd verdubbeld: van 13,8 naar 31,6 miljoen. De afgelopen jaren was veel geld nodig voor Q-koorts. Daardoor is er een tekort ontstaan. Het ministerie wil dat snel dichten en ook een extra reserve opbouwen.
Bovenop het bedrag per dier betalen houders van schapen en geiten ook nog een vast bedrag. Of dat ook wordt verhoogd is nog niet bekend.
Alleen schapen- en geitenhouders met meer dan 25 dieren betalen mee aan deze heffing. Kleine bedrijven zijn vrijgesteld.

Bov Houders van 25 of minder schapen en/of geiten zijn vrijgesteld van de heffing.