In deze serie komen ouder(e) mensen aan het woord die decennia lang een veehouderij gerelateerd beroep uitoefenden. Zij kunnen boeiend vertellen over hun leven voor en tijdens de schaalvergroting en alle moderniseringen in de veehouderij. Het woord is aan Philip Tijdink (55). Sinds 1986 oefent de boomlange Twentenaar het oeroude ambacht van hoefsmid uit. Daarnaast leidt hij een nieuwe generatie hoefsmeden op.

 

Klik hier voor het artikel