Het ministerie van Economische Zaken heeft de preventiemaatregelen voor de vogelgriep verduidelijkt. Eenieder die ook voor niet-commerciële doelen vogels houdt, wordt opgeroepen de vogels op te hokken.

Pluimveehouders met minder dan 250 dieren worden hobbyisten genoemd en vallen daarmee niet onder commerciële bedrijven, maar hebben nu wel een inspanningsverplichting om de dieren af te schermen. Contact met wilde watervogels en vogelpoep moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Om hieraan te voldoen kunnen hobbyvogels (voor zover dat al niet het geval is) in een volière of een ren worden ondergebracht. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.