Hobbyboeren dragen nauwelijks bij aan de economische productiewaarde van de agrarische sector. Toch zijn hobbyboeren van groot belang voor grootschalige agrarische bedrijven. Dit concludeert Geert Hekkert, hoofdredacteur van agrarisch vakblad Boerderij.

,,De kleinschalige boerderijen, vaak gestold in de jaren zeventig van de vorige eeuw, stofferen voor een belangrijk deel het platteland. Zij voldoen aan het romantische beeld van de ambachtelijke, traditionele boer, zoals veel consumenten dat graag zien”, aldus Hekkert.

,,En, niet in de laatste plaats: veel hobbyboeren ondersteunen grote landbouwbedrijven. Zij kennen het boerenvak en de bijbehorende arbeidsmoraal. Zo springen zij vaak bij als melker of trekkerchauffeur. Ze zijn voor de grote boeren de best denkbare buren.”

Bron: boerderij.nl