Een hobbyveehouder in Zelhem (Gld.) krijgt geen vergunning voor de bouw van een nieuwe schuur. Volgens de Raad van State is de boerderij met 1,5 ha grond niet als volwaardig agrarisch bedrijf te bestempelen.

De Zelhemmer, werkzaam bij het ministerie van Defensie, wilde in 2010 bij zijn boerderij een schuur verbouwen en geschikt maken voor de opslag van agrarisch materieel. De gemeente weigerde de vergunning omdat er volgens de gemeente geen sprake was van een echt boerenbedrijf.

De hobbyboer bezit 5,5 hectare grond, waarvan hij bijna 5 hectare verhuurde ten behoeve van de teelt van mais, bieten en aardappelen. Het hooi van het weiland leverde de bewoner jaarlijks 800 euro op. De verhuur van de overige grond ongeveer 10.000 euro. De verhuur van de grond is volgens de gemeente geen agrarische activiteit. Een opbrengst van 800 euro per jaar, een grondareaal van 0,6 hectare en de beperkte tijd die de ambtenaar van het Ministerie van Defensie besteedde aan de agrarische activiteiten, leidt tot de conclusie dat er geen sprake was van een agrarisch bedrijf.