Je ziet ze al veel liggen: groene eikels. Wees alert, want groene eikels zijn giftig voor dieren. Dat geldt ook voor groen eikenblad. De eikels en het blad bevatten het giftige tannine. Dit veroorzaakt bij schapen, geiten, runderen en paarden vergiftigingen. Onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren bevatten de hoogste hoeveelheid van deze stof. Maar ook bruine eikels zijn een risico als je dier er veel eet. Schapen en geiten vinden eikels vaak erg smakelijk. Runderen en paarden kunnen met name eikels gaan eten wanneer er een beperkt aanbod is van gras of andere voedermiddelen.

Zorg dat je de groene, giftige eikels en het groene eikenblad weghaalt. Of weidt je dieren op een perceel zonder eikenbomen in de buurt. Laat je hond niet spelen met eikels of ze opeten.

Eerste ziekteverschijnselen bij vee

Na het eten van grote hoeveelheden onrijpe eikels komen bij alle landbouwhuisdieren vergiftigingsverschijnselen voor. Tannine zorgt voor schade aan bloedvaten, darmen en nieren. Allereerst zie je slome dieren die zich afzonderen van de koppel en minder gaan eten.

Schapen

Het eten van grote hoeveelheden groene eikels leidt bij schapen tot ernstige maagdarmontsteking met buikpijn, bloederige diarree en een dikke buik . De dieren drinken en urineren veel.

Paarden

In eerste instantie zie je koliekverschijnselen bij je paard, naast sufheid en minder eetlust. Daarna krijgt de urine een donkerdere kleur dan normaal en kan je paard last hebben van (bloederige) diarree en een gevoelige buikstreek. De donkere kleur van urine komt door nierproblemen. Tannine tast de darmwand aan en dit leidt dit tot maagdarmontstekingen. Ook verstoppingen komen voor. Bij drachtige merries is er een verhoogde kans op abortus.

Honden

Verschijnselen bij de hond zijn buikpijn, diarree en braken. Soms krijgt het dier ook verlammingsverschijnselen. Bij regelmatige inname kan het zelfs tot nierfalen leiden.