Veehouders die met hun runderen en schapen natuurgebieden met een geringe grasproductie begrazen komen in aanmerking voor een graasdierpremie. Staatssecretaris Dijksma (EZ) heeft die vastgesteld op 160 euro per rund en 24 euro per schaap. Hobbyboeren komen niet in aanmerking.

Bij de uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt er voor grondgebruikers vanaf 2015 een hectarepremie. Deze premie geldt niet voor natuurgronden met een (zeer) extensief agrarisch gebruik. Voor de begrazing op de deze gronden voert staatssecretaris Dijksma een graasdierpremie in voor vleesvee en schapen.

Omdat deze regeling niet bedoeld is voor hobbyhouders en om uitvoeringskosten te verminderen, zal voor de

toekenning van de graasdierpremie een ondergrens gelden van 1000 euro per bedrijf. Dat komt overeen met 7 runderen of 42 schapen. Het benodigde budget voor deze regeling is circa 3,5 min euro per jaar. Dat bedrag zal in Brussel gemeld worden en gelden als jaarlijks plafond voor de regeling.