Houders van runderen van zeldzame rassen weten nog niet goed waar ze volgend jaar aan toe zijn met overheidsregels om de fosfaatproductie van de veestapel te beperken
In augustus heeft de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) voor het laatst overlegd met het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Wat de vleesvee- c.q. zoogkoeienbedrijven betreft, heeft EZ beloofd om samen met RVO aan te geven op welke wijze bedrijven, die geen fosfaatrechten voor hun opfokkalveren en jongvee willen, dus geen code 101 en 102, dit moeten regelen. Waarschijnlijk zal ieder bedrijf afzonderlijk daarvoor een zienswijze bij RVO moeten gaan indienen. Volgens EZ moet het hierdoor mogelijk worden om bedrijven met zeldzame rundveerassen buiten het fosfaatrechten stelsel te houden.
Wat de melkveebedrijven betreft, is er nog geen overeenstemming. SZH zal hiervoor juridisch advies inwinnen en met het ministerie verder overleggen
Inmiddels zijn er ruim 21.000 runderen gevlagd in het zogenoemde paraplubestand dat onderdeel is van het I&R systeem van de overheid. De vlag geeft aan dat de runderen behorend tot een zeldzaam Nederlands ras. ‘Maar de koers is dus nog niet gelopen. SZH zal zich tot het uiterste inspannen om ook de melkveerassen voor de ondergang te behoeden’, stelt Geert Boink, voorzitter van SZH voor levend erfgoed.