Houtige gewassen rond graslandpercelen zijn vaak heel geschikt als voedermiddel voor runderen en geiten. Nu is er informatie over de voederwaarde per boomsoort.

Voor het Praktijknetwerk Voederbomen hebben Ilse Meir en Boki Luske een database aangelegd met de beschikbare voederwaarde van bomen die potentieel hebben voor de Nederlandse situatie.

In de database zijn meer dan 100 boomsoorten opgenomen. Naast voederwaarde als energie- en eiwitinhoud zijn ook de gemeten mineralengehalten weergegeven. In de database is het makkelijk selecteren op boomsoorten en op de voederwaarde parameter waar men de nadruk op wil leggen. Het hoogste ruw eiwitgehalte wordt bijvoorbeeld genoteerd in de gewone vlier gevolgd door de valse acacia. De database kan een ondersteuning bieden bij de keuze van voederbomen die veehouders willen aanplanten.

Klik hier door voor de database: http://www.voederbomen.nl/voederwaarden