Veel veehouders willen ten onrechte af van paardenbloemen in hun grasland, concludeert het Bijenkennisnet.

Paardenbloemen zijn niet alleen gunstig voor de bijenstand, ze hebben ook gezondheidsbevorderende effecten voor grazers: geiten, schapen en koeien.

In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron van voedsel. Het is daarom van belang om zorgvuldig met paardenbloemen om te gaan.

Anders dan veel veehouders denkenĀ  hebben paardenbloemen in grasland ook voordelen. Een aandeel tot 10% is zeker niet nadelig voor de opbrengst, zowel in tonnen ds als in voederwaarde. Bovendien wordt de paardenbloem door koeien, schapen en geiten als medicijn gebruikt. Dit zijn enkele feiten die te vinden zijn op de factsheet paardenbloem die is gepubliceerd door het netwerk gewasbescherming. De factsheet bevat daarnaast nuttige adviezen voor het ontzien van bijen bij de onkruidbestrijding in grasland.

In dit netwerk zijn vertegenwoordigd: LTO Noord, de stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), DLV Plant, het Louis Bolk Instituut (LBI), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) en CUMELA.

Klik hier voor de factsheet paardenbloem