Vorige week kwam in Leusden op een pluimveebedrijf een besmetting met laagpathogene vogelgriep aan het licht. Onderzoek heeft aangetoond dat het vogelgriepvirus zich niet heeft verspreid naar omliggende boerderijen.

In het onderzoeksmateriaal verzameld uit de pluimveehouderijen rondom het met een laagpathogene H7N1 variant vogelgriep besmette bedrijf in Leusden is geen vogelgriepvirus aangetoond en er zijn ook geen antistoffen tegen vogelgriep aangetroffen. Daarmee kan gesteld worden dat de omliggende pluimveehouderijen niet besmet zijn met vogelgriep.