De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) erkent de scrapietest van de NSFO.

Op haar website meldt de GD het volgende. ‘GD klanten kunnen vanaf heden ARR/ARR-dieren aanvoeren met een NSFO-certificaat. Concreet houdt dit in dat het toevoegen van zo’n dier aan het beslag van een door GD gecertificeerd bedrijf, wanneer van het betreffende dier een certificaat is aangeleverd bij GD, zonder verdere aanvullende voorwaarden zal worden geaccepteerd.’

Onder druk van het Productschap Vee en Vlees (PVV) is GD overgegaan tot acceptatie van de NFSO-test. Het PVV heeft in regelgeving vastgelegd dat erkende certificerende instellingen elkaars certificaten dienen te accepteren.