Het ammoniakprobleem oplossen door varkens af te richten en zindelijk te maken. Met dat idee wil varkensfluisteraar Kees Scheepens uit Best het mestprobleem aanpakken.

Op zijn scharrelvarkensfarm in Oirschot heeft hij zijn idee al kleinschalig uitgeprobeerd. Met succes. Op termijn ziet hij ook mogelijkheden voor de intensieve varkenshouderij.