De film ‘Het Misverstand Dier’ zet de kijker aan tot nadenken over zijn eigen houding en potentiële morele dilemma’s ten opzichte van dieren in verschillende contexten.

Dieren hebben mensen altijd gefascineerd, en dat is zeker nu duidelijk merkbaar. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over dieren worden gretig opgenomen door het publiek. Er is enorm veel maatschappelijke en politieke aandacht voor dierenwelzijn en dier-ethische kwesties. De discussies kunnen hierbij hoog oplopen, consensus over maatschappelijke opvattingen die verbonden zijn met het gebruik en het houden van dieren zijn ver te zoeken.

De film is gemaakt door hoogleraar Dierenwelzijn Frauke Ohl, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht en door Manfred van Eijk, Viverra Films. De film is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van EL&I.