De Europese Commissie heeft de regels ter preventie van vogelgriep hernieuwd. Europese lidstaten moeten volgens de regeling bepaalde risicobeperkende maatregelen nemen, zoals het verbieden van buitenloop van pluimvee, het bij elkaar houden van eenden en ganzen met andere pluimveesoorten, en het gebruik van watervoorzieningen voor pluimvee in open lucht. In Nederland gebeurde het in 2017 al op de voorgeschreven manier.