Er komt een Europees handboek voor transport van paarden.

Het handboek is een eenvoudige, duidelijke handleiding voor paardeneigenaren en transporteurs. Het is de bedoeling, dat de eigenaar zijn paard weloverwogen op transport zet. Het paard moet fit genoeg zijn en het vervoer moet veilig en welzijnsvriendelijk zijn. In 2014 wordt dit handboek gepubliceerd.