De Europese Commissie pleit voor een tijdelijk verbod op de inzet van neonicotinoïden vanwege de mogelijke schadelijkheid voor bijen.

De Europese Commissie vraagt de lidstaten om de neonicotinoiden voor een periode van 2 jaar van de markt te weren. Daarna zal er worden gekeken of het beter gaat met de bijen, en of er nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot de middelen moet komen. Het verbod zou in de zomer van kracht moeten worden. De lidstaten zullen met de voorstellen van de Europese Commissie moeten instemmen.

Het gaat om middelen die onder andere gebruikt worden voor behandeling van het zaaizaad in de teelt van maïs en suikerbieten om schade door insecten te voorkomen. De middelen kunnen echter ook schadelijk zijn voor natuurlijke bestuivers zoals bijen en hommels, stelde het Europese agentschap voor de voedselveiligheid EFSA onlangs vast.