Uit een onderzoek naar dioxines in eieren van scharrelkippen is gebleken dat op verschillende plaatsen rondom Harlingen te hoge concentraties zijn aangetroffen.

De gemeente Harlingen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opdracht gegeven verder onderzoek te doen naar de herkomst van de dioxines en dioxine-achtige PCB’s.

De fractieleden van Frisse Wind Harlingen hebben de afgelopenmaanden door Stichting Toxicowatch een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van dioxines en dioxine-achtige PCB’s. Uit dit onderzoek is gebleken dat scharreleieren in de gemeente Harlingen hoge concentraties dioxines en dioxine-achtige PCB’s bevatten. De eieren die in het onderzoek zijn onderzocht zijn afkomstig van 13 woningen waar mensen thuis in de tuin kippen houden. Het gaat dus niet om eieren die bedoeld zijn voor de handel. De GGD raadt aan dat de eieren op de 13 onderzochte locaties voorlopig niet gegeten worden.

Bron niet bekend

Op dit moment is de bron van de dioxines (en de dioxine-achtige PCB’s) niet bekend. Vrijdag 6 september jl. is het rapport aangeboden aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) Zij gaan de onderzoeksgegevens zo snel mogelijk verder analyseren in samenspraak met de onderzoekers van Toxicowatch. Belangrijke vraag is waar de verhoogde dioxine vandaan komt. Alle mogelijke bronnen worden daarbij onderzocht.