Vleesvee moet natuurlijk kunnen afkalven. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) de Tweede Kamer. Alleen fokkers die selecteren op natuurlijke geboortes mogen straks nog dikbilrunderen houden.

Bij twee vleesveerassen, Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw, kan 85 tot 90 procent van de dieren niet natuurlijk afkalven maar is een keizersnede noodzakelijk. Door fokkerij is het bekken van het moederdier verhoudingsgewijs te klein geworden voor het kalf. Bij overige vleesveerassen – 85 procent van de totale vleesveestapel – speelt dit probleem niet.

Fokkers van de twee stamboekrassen en LTO moeten in januari 2014 een plan van aanpak klaar hebben voor het afbouwen van het routinematig gebruik van keizersnede.

Als Dijksma enthousiast is over dit plan, krijgen de dikbilfokkers nog een kans. De staatssecretaris wil dan afspreken dat alleen nog met Verbetert Roodbont en Belgisch Witblauw gefokt mag worden als de fokker aangesloten is bij een fokprogramma dat toewerkt naar een (snelle) toename van het aantal natuurlijke geboorten. ,,Fokprogramma’s en aangeslotenen moeten erkend worden en daartoe zal ik het Besluit houders van dieren wijzigen. In 2018 volgt een evaluatie. Indien nodig overweeg ik bij onvoldoende voortgang alsnog over te gaan tot een fokverbod”, aldus Dijksma.