Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) wil gronden met een niet-agrarische functie, zoals wegbermen en natuurgronden, uitsluiten van betalingen vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013.

Ook wil zij dat de gelden alleen naar actieve boeren gaan. De staatssecretaris werkt aan een lijst met uitsluitingen waarmee bijvoorbeeld luchthavens worden uitgesloten. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: ministerie van EZ