Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) stoort zich aan de houding en het gedrag van bestuurders van de Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger” (KVTH) rondom het verbod op het couperen van staarten.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat Dijksma in op het te koop aanbieden van trekpaarden door KVTH-voorzitter Henk van der Pols en secretaris Harry van Rossum. Zij bieden alleen trekpaarden met gecoupeerde staarten te koop aan.

Dijksma tekent aan dat het verkopen van paarden met gecoupeerde staarten weliswaar niet verboden is, maar dat dit geen gedrag is dat KVTH-bestuurders past. ,,Ik ben van mening dat van de voorzitter en de secretaris van de KVTH een voorbeeldfunctie mag worden verwacht”, aldus Dijksma. ,,In die zin lijkt een dergelijke presentatie niet te passen bij de voorbeeldfunctie van de persoon die uit zou moeten dragen dat het couperen van paardenstaarten vanuit het welzijn van het paard al sinds 2001 verboden is.”

Volgens Dijksma doet de NVWA onderzoek naar het illegaal couperen van staarten van trekpaarden. In Nederland mag dat alleen als daar een medische indicatie voor is.

Communicatiebeleid

Dijksma stoort zich ook de opstelling van de KVTH voor wat betreft de toelating en beoordeling van trekpaarden met gecoupeerde staarten bij keuringen. De KVTH weigert om de afwezigheid van een staart te gebruiken als criterium voor een lagere klassering. Volgens Dijksma zijn uitlatingen van de KVTH hierover in de media niet te rijmen met het formele communicatiebeleid van de KVTH om het tegengaan van couperen actief uit te dragen