De beroepsmatige veehouderij vormt een groter risico voor insleep van ziekten als mond- en klauwzeer (mkz) dan de hobbymatige veehouderij. Er zijn ook situaties waarbij de hobbyveehouderij juist risicovoller is voor de diergezondheid dan de beroepsmatige veehouderij.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van EZ en de productschappen naar de risico’s van insleep en verspreiding van dierziekten tussen beroepsmatige en kleinschalige veehouderijbedrijven.

De onderzoekers concluderen dat de mate van risico van kleinscha-lige voor beroepsmatige veehouderijbedrijven en andersom, verschilt per infectieziekte.

Wanneer gekeken wordt naar infectieziekten die nog niet in Nederland voorkomen waarbij de belangrijkste route van insleep de import van levende dieren is, vormen de beroepsmatige veehouderijbedrijven altijd een hoger risico voor kleinschalige bedrijven dan andersom. De beroepsmatige veehouderij importeert veel grotere aantallen dieren dan de kleinschalige veehou-derij en loopt dus een groter risico om op deze wijze een infectieziekte te introduceren.

Bij in Nederland voorkomende ziekten is het risico op besmetting van vrije bedrijven per type bedrijf afhankelijk van hoe vaak de dierziekte in de kleinschalige een beroepsmatige veehouderij voorkomt, en hoe vaak de risicofactoren (bijvoorbeeld aankoop) voor verspreiding van de desbetreffende aandoening voorkomen.