De Dierenbescherming hoopt dat staatssecretaris Dijksma (EZ) zich uitspreekt tegen het structureel uitvoeren van keizersnedes bij dikbilrunderrassen.

Na het zomerreces stuurt staatssecretaris Dijksma een beleidsbrief naar de Tweede Kamer over ingrepen aan dieren. Hierin zal ook het onderwerp keizersneden bij dikbilrassen aan bod komen. De Dierenbescherming spreekt zich al lange tijd uit tegen het feit dat kalveren van deze runderrassen vrijwel standaard via keizersneden ter wereld komen.

De Dierenbescherming heeft er ernstig bezwaar tegen dat kalveren niet langs de natuurlijke weg, maar via keizersnede ter wereld komen. Het terugdringen van het aantal keizersneden is in dat perspectief te mager. “Van 80 naar 50%t keizersneden vinden wij nog steeds onaanvaardbaar”, aldus Bert van den Berg, beleidsmedewerker veehouderij bij de Dierenbescherming. “Ons standpunt is: gebruik andere lijnen of rassen zodat er geen keizersnede meer nodig is.” Dat de vermindering van keizersneden verregaande consequenties heeft voor de veehouders, is wat hem betreft geen argument. “De consument kijkt daar heel anders tegenaan.”

Gesprekken

De afgelopen weken zijn er in voorbereiding op de beleidsbrief gesprekken gevoerd met belangen- en sectorvertegenwoordigers. Volgens Nico Verduin, portefeuillehouder dierenwelzijn binnen LTO Nederland, is alles bespreekbaar: “De maatschappij en de politiek accepteren niet meer dat kalveren standaard via een keizersnede geboren worden.” Verduin vindt dat de sector wel de tijd moet krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen aan te dragen.