Per 1 januari 2014 zijn Dienst Regelingen en Agentschap NL gefuseerd. Zij werken samen onder de naam Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bij RVO kunnen (hobby)houders van boederijdieren terecht voor alle zaken die ze eerder regelden via Dienst Regelingen. Het gaat onder meer om I&R-meldingen, aanmelden van percelen, en het aanvragen van subsidies.

De huidige helpdesk- en contactnummers van het DR-Loket en van Agentschap NL komen te vervallen. Sinds 1 januari 2014 kunnen ondernemers terecht op nummer 088 0424242 (lokaal tarief). In de Agentschap NL en Dienst Regelingen zijn vonline op de website rvo.nl en op het klantportaal mijn.rvo.nl .

Voor het aan- en afmelden van schapen en geiten is er een speciale pagina. Telefonisch wijzigingen doorgeven kan ook nog steeds: 0900–2552004.