Onder het mom ‘kom en ontmoet ons Fries levend erfgoed’ nodigden Land- schapsbeheer Friesland, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en het Platform Friese rassen & gewassen iedereen uit om op zaterdag 27 oktober naar Harich te komen en (nader) kennis te maken met van oorsprong Friese rassen en gewassen.

Klik hier voor het artikel