Afgelopen week vergaderde de Kamer over maatregelen voor dierenwelzijn. CDA-kamerlid Jaco Geurts brak een lans voor hobbydierhouders, die door strengere regelgeving in het nauw komen.

“De meeste gezelschapsdieren of bedrijfsmatig gehouden dieren hebben het in Nederland heel goed bij hun baasjes. De problemen zitten eerder bij mensen die handelen in deze dieren. Maatregelen die dierenwelzijn moeten verbeteren, moeten daarop dus gericht zijn”, aldus Geurts. Zo vroeg Geurts aan de staatssecretaris of zij nog eens heel goed wilde kijken naar het besluit dat deeltijdonderwijs in dierhouderij niet meer genoeg is om gekwalificeerd te worden. “Dat zou betekenen dat een eigenaar van een dierenwinkel, die met veel discipline in de avonduren zijn diploma’s bij elkaar heeft gestudeerd, geen dieren meer zou mogen houden. Dat lijkt ons heel raar, we willen hier een passend antwoord van de staatssecretaris.”

Positieflijst

Geurts liet ook weten vele bezorgde geluiden te horen over het tot stand komen van de Positieflijst Zoogdiersoorten. Op deze lijst moeten dieren komen te staan die mensen als gezelschapsdieren mogen houden. De lijst komt maar zeer traag tot stand en lijkt ook veel verder te gaan in het verbieden van diersoorten dan het Europese Hof eerder besloot. Geurts: “Het kan toch niet zo zijn dat er een verbod komt op het houden van allerlei doodgewone hobbydieren? Het moet toch mogelijk zijn om tot een positieflijst te komen die rekening houdt met het voortbestaan van de hobbydiersector en uitwassen op dierenwelzijn gebied voortkomt?” Het CDA stelt voor dat de staatssecretaris gewoon uitgaat van de al bestaande lijst die gemaakt is door de Raad voor Dier Aangelegenheden, en die aanpast aan het arrest van het Europese Hof. “Laten we het niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk. Nergens voor nodig.”

Bron: CDA