De actie www.BurgersvoorBijen.nl is een social media campagne die burgers en boeren dichter bij elkaar wil brengen .

Inwoners en agrariërs in Nederland kunnen zich met deze actie achter een gezamenlijk doel scharen, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden voor bijen in ons land. De teler zorgt voor de aanleg van bloeiende akkerranden in zijn productieveld en de burger helpt met een kleine financiële bijdrage om de opbrengstderving voor de teler te compenseren.

“Bloemrijke akkerranden zijn voedseloases voor bijen en andere bestuivende insecten,” zegt Michael Kester, directeur bij Syngenta Nederland. “In deze oases staan in het groeiseizoen elke dag bloemen in bloei die voldoende stuifmeel en nectar leveren voor bijen en nuttige insecten uit een veel groter leefgebied. Dit is niet alleen goed voor deze bestuivers, maar ook voor de voedselvoorziening van mens en dier want zonder bestuiving kunnen veel gewassen zich niet ontwikkelen en geen vrucht dragen.”

Op www.BurgersvoorBijen.nl bieden telers hun ingezaaide akkerrand aan en kunnen burgers een stukje bloemenstrook sponsoren. Via de website komen de burgers die willen bijdragen rechtstreeks in contact met het land- of tuinbouwbedrijf van hun keuze.