Omdat natuurwetten anders in elkaar steken dan de wetten waaraan agrarische ondernemers gebonden zijn, wil het nog wel eens botsen tussen natuurbeheerders en agrariërs. In natuurgebied het Needse Achterveld speelt dit probleem niet. Ruim twee decennia geleden gingen drie partijen hier een uniek samenwerkingsverband aan dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Wandelt u in het Needse Achterveld, dan kunt u zomaar oog in oog komen te staan met de ‘deeltijdbegrazers’ van dit natuurgebied: boerenrunderen en Fell Pony’s…

Klik hier voor het artikel