Het bestuur van Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) heeft besloten dat er een boek moet komen dat alleen over lakenvelders gaat.

In het boek zal de geschiedenis, de fokkerij en het huidige gebruik van het lakenvelder rund aan bod komen. Ook zal het boek aandacht schenken aan fokkers die fanatiek zijn met de lakenvelderfokkerij. Ook lakenvelders in het buitenland komen aan bod.

Het VLR-bestuur zoekt nog naar financiering voor het boek.

Ook roept het bestuur alle liefhebbers van lakenvelders op om foto’s en informatie te sturen. Contactpersoon is Reurt Boelema. Mail: boelemaheerd@hotmail.com of tel. 06-51950493