Helaas is er in het eerste nummer van jaargang 2015 een foutje geslopen in het artikel over de kleurslag roodkoekoek Friese hoenders. Het fotobijschrift op pagina 14 had bij de foto rechtsboven op pagina 13 moeten staan. De (lichtere) haan die u op die foto ziet, is dus een haan met een dubbele koekoekfactor.