De Werkgroep Leverbotprognoses verwacht over het algemeen geen ernstige leverbotinfecties voor najaar en winter 2013-2014. Wel kan de voorjaarsinfectie van dit jaar samen met een mogelijke najaarsinfectie op sommige bedrijven toch voor problemen zorgen.

De eerste helft van dit jaar stond in het teken van een noemenswaardige voorjaarsinfectie met leverbot, als uitvloeisel van de ernstige leverbotinfectie eind 2012. De droge zomer heeft op de meeste plaatsen gezorgd voor weinig extra infectie. De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om door middel van mestonderzoek te controleren of een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden.

Door de ernstige leverbotinfectie in 2012 waren er aan het begin van de vorige winter veel geïnfecteerde leverbotslakken en daarvan zijn tijdens de langdurige winter nauwelijks slakken gestorven. In mei en juni 2013 hebben deze slakken kans gezien hun infectie op het gras af te zetten en te zorgen voor een voorjaarsinfectie. Vervolgens is het in de maanden juli en augustus van dit jaar zeer droog geweest, waardoor de slakkenpopulatie sterk is teruggedrongen. In gebieden waar het ondanks de langdurige droogte vochtig is gebleven hebben slakken dieper in de grond kunnen overleven. Door de vele neerslag in september hebben deze slakken vanaf half september hun infectie op het weiland afgezet.

De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om op schapenbedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden vanaf nu te controleren of schapen een infectie hebben opgelopen. Dit is mogelijk door middel van (gepoold) mestonderzoek van minimaal vijf dieren.

Ook bij rundvee is de kans groot dat op de bedrijven waar afgelopen herfst en winter leverbot is voorgekomen, een infectie heeft plaatsgevonden. De Werkgroep adviseert om vanaf januari rundvee door middel van (gepoold) mestonderzoek te controleren.