De Vlaamse rundveehouderijsector wil voor het Belgisch witblauwras een zogenoemde Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) aanvragen bij de Europese Commissie.

De erkenning moet voor de consument een garantie zijn dat hij een lokaal geproduceerd stuk rundvlees koopt. Voor de boer moet het label een extra troef worden om het ras voor Belgiƫ te behouden. Dat zeiden Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat bij de presentatie van het aanvraagdossier.

De aanvraag slaat zowel op vers als versneden vlees van zowel mannelijke als vrouwelijke dieren. Die dieren moeten geboren, opgefokt, vetgemest en geslacht worden binnen de Belgische landsgrenzen. Om de raszuiverheid te garanderen moet er aan geboorteregistratie worden gedaan. Zo moet een dier minstens 75% raszuiver zijn.

In Nederland staat de fokkerij van Belgische witblauwe runderen ter discussie omdat de meeste kalveren alleen via een keizersnede ter wereld kunnen komen. De overheid wil dat het percentage keizersnedes via fokkerij wordt teruggedrongen. Als dat niet gebeurt dreigt een verbod op het fokken met Belgisch witblauwen.