Waterbuffels hebben dikkere schedels dan runderen. Daardoor lukt de bedwelming voorafgaand aan het slachten bij deze dieren niet altijd goed. Enkele slachthuizen hebben inmiddels penschiettoestellen met langere pennen aangeschaft waarmee snel en goed bedwelmen wel mogelijk is.

Dit schrijft staatssecretaris Dijksma (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar zijn er inmiddels in de praktijk geen problemen meer met het bedwelmen en doden van waterbuffels.

De Wet Dieren die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar van kracht wordt, geeft de overheid de mogelijkheid om strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen als slachthuizen waterbuffels niet doeltreffend bedwelmen.

Pin

Een penschiettoestel moet zwaar en onomkeerbaar letstel aan de hersenen veroorzaken door de slag en de penetratie van de pen. Cruciale parameters die daarbij in het oog moeten worden gehouden zijn onder meer de plaatsing en richting van het schot en de lengte en diameter van de pin. Die moet namelijk gerelateerd zijn aan de grootte van de dier en de diersoort. De exploitant van het slachthuis moet deze pin dus afstemmen op de grootte van het dier. Op deze manier is verzekerd dat de pin lang genoeg is om bedwelming te garanderen.