Boeren kunnen voortaan de gratis app Signalering Vogelnesten gebruiken om nesten van weide- en akkervogels te sparen.

Een boer die de app op zijn smartfoon heeft geinstalleerd, krijgt automatisch een signaal als hij met zijn trekker een vogelnest nadert. Om dit te laten werken moeten de nesten wel eerst door vrijwilligers in kaart gebracht zijn.

De gratis app is sinds maandag te downloaden in de App Store en Google Play, respectievelijk voor iOS en Android. Signalering Vogelnesten, dat zowel voor smartphones als tablets beschikbaar is, wil kuikens en eieren beschermen door ze niet onder de zware machines van boeren te laten komen.

Boeren op Texel hebben samen met Landschapsbeheer Nederland en Veelzijdig Boerenland de app ontwikkeld.

In het voorjaar zijn er veel nesten van scholeksters, grutto’s en andere weide- en akkervogels in het weiland en bouwland. Vrijwilligers helpen boeren bij de markering van nesten door middel van stokken. Vanuit de trekker vallen deze stokken niet altijd goed op, maar met de app is wel precies te zien waar nesten liggen.

In het voorjaar van 2014 wordt de app voor het eerst breed ingezet.