De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkersorganisatie (NSFO) hebben een voorlopig akkoord gesloten over zwoegervrije schapenfokdagen.

Er kunnen nu weer schapenfokdagen gehouden worden waar schapen komen van houders die meedoen aan het zwoegervrijprogramma van de GD als van houders die meedoen aan het programma van de NSFO. Dit laten beide organisaties in ee gezamenlijk persbericht weten.

Het akkoord is het resultaat van de inspanningen van een bemiddelingscommissie die is ingesteld om een eind te maken aan het conflict dat al enkele jaren loopt. GD en NSFO weigeren om elkaars zwoegerziektevrij-programma als gelijkwaardig te erkennen.

De GD is bereid om voorlopig tot 1 juli 2013 tegemoet te komen aan de wens van een afvaardiging van het bestuur van het Nederlands Texels Schapenstamboek om fokkers die deelnemer zijn aan de zwoegerziektebestrijdingsprogramma’s van GD en NSFO toe te staan gemeenschappelijke fokdagen te bezoeken, zonder dat dit consequenties heeft voor hun status aangaande zwoegerziekte. Na 1 juli 2013 zal er een evaluatie plaatsvinden.

Er is op dit moment nog geen sprake van volledige erkenning of acceptatie door de GD van de door NSFO afgegeven zwoegerziektestatussen. Aankoop van NSFO gecertificeerde dieren door een GD gecertificeerd bedrijf heeft dus nog consequenties voor de zwoegerziektestatus van een door GD gecertificeerd koppel.